Aviso legal

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xuño, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (LSSI), facilitámosche información sobre o titular deste sitio web:

GRAN HOTEL DE FERROL, SL
CIF: B70384482
CTRA. DE CASTILLA Nº 75 – 15403 FERROL (A CORUÑA)
REXISTRO MERCANTIL: Inscrito no Rexistro Mercantil da Coruña, Tomo 3495, Folio 143, Folla C-50396.

1.- CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO PORTAL

O portal https://www.granhoteldeferrol.com/ ten como finalidade informar ao público en xeral dos seus servizos.

A visita e uso deste portal web implica a total e expresa aceptación das condicións establecidas neste aviso legal, polo que ao utilizar este sitio web, aceptas estar obrigado polas presentes condicións, pola nosa Política de Privacidade e Cookies, polo que, se non esteas de acordo con todas as condicións establecidas no noso Aviso Legal, Política de Privacidade e Cookies, non debes utilizar este sitio web. 

GRAN HOTEL DE FERROL, SL resérvase o dereito a realizar, sen previo aviso, as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo modificar, suprimir, engadir ou actualizar a información contida na súa Web ou na súa configuración e presentación.

Recomendamos que comprobe a vixencia e exactitude do contido deste aviso legal, xa que pode sufrir modificacións, co fin de manter actualizada a información publicada no portal. A vixencia das condicións de uso dependerá dos cambios que se fagan necesarios no sitio web. As modificacións oportunas publicaranse sempre.

2.- PROTECCIÓN DE DATOS

GRAN HOTEL DE FERROL, SL cumpre coas directrices da normativa vixente en materia de protección de datos: Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía dos dereitos dixitais e o Regulamento Xeral de Protección de Datos 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 e comprométese a garantir o correcto uso e tratamento dos datos persoais dos usuarios. Deberá acceder á Política de Privacidade de GRAN HOTEL DE FERROL, SL na seguinte ligazón: https://www.granhoteldeferrol.com/privacy-policy/, para obter información sobre o tratamento dos seus datos persoais.

3.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

GRAN HOTEL DE FERROL, SL é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial dos contidos da súa páxina web, así como de calquera imaxe, son, audio, vídeo, software, textos, marcas ou logotipos, etc. E están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Queda expresamente prohibida a reprodución, comunicación pública e distribución de calquera contido desta web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a previa e expresa autorización de GRAN HOTEL DE FERROL, SL.

Si, está autorizado o uso do contido do sitio web para uso persoal e privado. Calquera outro uso deberá ser previamente e expresamente comunicado e autorizado por GRAN HOTEL DE FERROL, SL.

4.- RESPONSABILIDADE

GRAN HOTEL DE FERROL, SL non garante a inexistencia de erros no contido do sitio web, nin que estea actualizado, aínda que a súa intención será sempre evitalos, corrixilos ou actualizalos.

GRAN HOTEL DE FERROL, SL non se fai responsable dos danos e prexuízos de calquera índole que se poidan ocasionar no sistema informático do usuario do sitio web, como consecuencia da presenza de virus ou do mal funcionamento do navegador.

5.- ENLACES

GRAN HOTEL DE FERROL, SL poderá publicar ligazóns externas non relacionadas con este sitio web por considerar que sexan de interese. Ao tratarse de ligazóns externas, GRAN HOTEL DE FERROL, SL non se fai responsable do contido destes hiperenlaces, nin garante a súa dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude e constitucionalidade de ningún material ou formación neles contidos. A inclusión destes hipervínculos non implica ningún tipo de asociación coas entidades propietarias dos mesmos.

6.- DEREITO DE EXCLUSIÓN

GRAN HOTEL DE FERROL, SL poderá impedir o acceso ao sitio web a calquera usuario que incumpra as condicións reflectidas neste aviso legal.

7.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN

– Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE).

– Lei Orgánica de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPDGDD).

– Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679.

– Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios.